Program konference

Hlavní část

moderuje
moderuje
08:00 - 09:00
Prezence účastníků
GONG, 1. patro
Vstupní hala
09:00 - 09:15
Úvodní slovo
GONG, 2. patro
Malý sál
GONG, 2. patro
Malý sál
10:15 - 10:40
Coffee break
GONG, 2. patro
Gastrogalerie
11:40 - 12:40
Přestávka na oběd
GONG, 2. patro
Gastrogalerie

Panelová diskuze

12:40 - 13:40

Kolegiální podpora a mentoring – jaká je skutečnost v české škole?

GONG, 2. patro
Malý sál
13:40 - 14:00
Coffee break
GONG, 2. patro
Gastrogalerie

Workshopy

GONG, 2. patro
Malý sál
GONG, 2. patro
Učebna 4
Velký svět techniky
Sál Albert

Networking

16:15 - 18:00
Networking, doprovodný program, raut
3. patro
Foyer