Program konference

Hlavní část

moderuje
moderuje
08:00 - 09:00
Prezence účastníků
1. patro
Vstupní hala
09:00 - 09:15
Úvodní slovo
2. patro
Malý sál
2. patro
Malý sál
10:15 - 10:40
Coffee break
2. patro
Gastrogalerie
11:40 - 12:40
Přestávka na oběd
3. patro
Foyer

Panelová diskuze

12:40 - 13:40

Kolegiální podpora a mentoring – jaká je skutečnost v české škole?

2. patro
Malý sál
13:40 - 14:00
Coffee break
2. patro
Gastrogalerie

Workshopy

2. patro
bude upřesněno
2. patro
bude upřesněno

Networking

16:00 - 18:00
Networking, doprovodný program, raut
3. patro
Foyer