Karel Handlíř

Karel Handlíř

ředitel ZŠ Krnov

Je ředitelem ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17, má 22 let pedagogické praxe, vystudoval UP v Olomouci obor Z a TV. Ve škole se s týmem spolupracovníků cíleně věnuje postupnému zlepšování klimatu školy a vztahům učitel - žák - rodič, rozvoji matematické, kritické a čtenářské gramotnosti prostřednictvím konstruktivistických metod výuky, rozvoji proinkluzivní výuky a podpory ICT a v neposlední řadě také zaváděním formativního hodnocení. Rozvoj pedagogů podporuje mimo jiné i prostřednictvím koučování, mentoringu a kolegiálního poradenství. Lektorsky spolupracuje se Školou pro demokracii při zavádění Školních parlamentů, přednáší o příkladech dobré praxe v oblasti inkluze a inspiracích ze zahraničních škol. Věří, že kompetence jsou víc než znalosti.