Monika Fojtáchová

Monika Fojtáchová

lektorka, mentorka, pedagožka

Vystudovala PdF UP v Olomouci a následně speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii. Po několikaletých zkušenostech středoškolského pedagoga se zaměřuje od roku 2007 na práci s rodinou v krizi (rozpad či rozvod v rodině, oblast výchovy dětí a kompetencí rodičů, sociálně - právní ochrana dětí). V posledních letech působí také jako lektor pedagogů, zaměřuje se na témata týkající se komunikace a spolupráce s rodiči. Angažuje se i v přímé práci s dětmi a jejich rodiči ve školách a v poradně. Je absolventem výcviku mediace, facilitace a "Komplexního výcviku v psychoterapii zaměřené na řešení Solutions Focus" a "Na řešení zaměřené supervize a koučování".