Zora Syslová

Zora Syslová

odborná asistentka a lektorka

Má dlouholeté zkušenosti s lektorováním seminářů určených předškolním pedagogům. Vystudovala SPgŠ v Kroměříži, magisterský program Předškolní pedagogika a bakalářský program Školský management na Univerzitě Karlově v Praze. Po pětadvaceti letech v praxi nyní působí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde garantuje obor Učitelství pro mateřské školy. Věnuje se především profesionalitě a profesnímu rozvoji učitelů mateřských škol. Zabývá se také kvalitou procesů předškolního vzdělávání, tedy strategiemi, které vedou k dosahování výborných výsledků předškolního vzdělávání.