Lucie Škarková

Lucie Škarková

lektorka, VŠ pedagožka

Je absolventkou Filozofické fakulty MU v Brně. Působí jako odborná asistentka na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty MU. Vede semináře učitelské propedeutiky (Pedagogická komunikace, Sebezkušenostní příprava na profesi, Asistentské praxe a jejich supervize aj.). Zabývá se dalším profesním rozvojem učitelů, mentoringem a supervizí ve vzdělávání, zaváděním kolegiální podpory profesního rozvoje učitelů a reflexí pedagogické praxe.